Adviseur

Als gespreksleider en met workshops en trainingen heb ik ruime ervaring opgedaan in het leiden van debatten, conferenties en expertmeetings. Ik ga voor een dynamische aanpak, breng deelnemers in beweging met technieken zoals inloopsessies, staand vergaderen, pitches en presentaties. Ook als het gaat om het combineren van kennis, analyses en keynote-speakers met een debat dat tot harde afspraken met leiden. In het belang van nieuwe kennis en inzichten in de vorm van stage- en afstudeerrapportages geef ik graag de ruimte aan trainees, stagiairs, startups en jonge honden om onverbloemd hun nieuwe inzichten te presenteren.

De workshops en trainingen die ik verzorg geven volop ruimte voor een interactieve aanpak, dynamische inbreng van de deelnemers en werkafspraken. Als adviseur en manager branchezaken (ANF) begeleidde ik expertmeetings op actuele thema’s als ondernemerschap, automatisering, marketing, personeelsbeleid, techniek en management; vaak ook met veel dank aan hard werkende afstudeerders, trainees en juniors die voor extra input zorgden.

Als programmaleider cultuur en economie (Provincie Overijssel) leidde ik een Expertmeeting Cultuur en Economie (2007). Naast een inspirerend debat met gedeputeerden, lokale bestuurders, kunstenaar, creatieven en ondernemers leverde het een Toolkit op vol tips en adviezen en presentaties van lokale praktijkvoorbeelden.

Voor MOVISIE leidde ik coachingstrajecten, workshops, trainingen en presentaties voor landelijke (patiënten-, sport- en welzijns-) verenigingen en hun besturen, CMO’s, NGO’s (ism NCDO en COS), lokale initiatieven, vrijwilligerscentrales en organisaties. Ik schakel snel tussen workshops en presentaties; ook voor (inter-)nationale gasten (oa Zweden, Duitsland en Bulgarije), verzorgde 3-daagse trainingen (oa Berlijn) en in eigen land over netwerken, fondsvorming en ondernemen voor lokale vrijwilligersorganisaties.