Expertise

2007 – heden ‏‏‎ ‏‏‎ Zelfstandig Adviseur
Adviseur, trainer en dagvoorzitter
2014 – hedenAccountmanager cultuur
(Gemeente Zeist)
Beleidsontwikkeling beeldende kunst,
cultuur, erfgoed en media
2018 – 2011Adviseur gemeenten en verenigingen
(MOVISIE)
Advies verenigingen, gemeenten,
vrijwilligersorganisaties, steunfuncties
2005 – 2008Beleidsmedewerker
(Provincie Overijssel)
Strategisch beleidsadviseur, programma-
leider cultuur en economie
2005 – 2007Consulent Filmvertoning
(Nederlands Fonds voor de Film)
Advies filmvertoners, overheden,
brancheorganisaties en instellingen
2002 – 2004Directeur / Consulent
(Associatie van Nederlandse
Filmtheaters)(ANF)

Management brancheorganisatie, advies
filmtheaters en overheden
1988 – 2002Beleidsmedewerker / Consulent
(Associatie van Nederlandse
Filmtheaters)(ANF)
Advies filmtheaters, overheden,
ondersteuning bestuur branche-
organisaties
1985 – 1988Secretaris / Productieleider
(Uitgeverij Ars Aequi Libri – Nijmegen)
Uitvoering redacitebeleid, toezicht
huisstijl, afstemming auteurs en grafische
sector